2021- 2022 പുതിയ കൈക്കാരൻമാർ

കത്തീഡ്രൽ ഇടവകയുടെ പുതിയ കൈക്കാരൻമാരായി ഡോ. ടി. എ. ജോസ്, കുര്യൻ വെള്ളാനിക്കാരൻ, അഡ്വ. ഹോബി ജോളി, ജെയ്ഫിൻ ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവർ സെപ്റ്റംബര്‍ 5-ാം തിയ്യതി രാവിലെ 6 മണിയുടെ കുർമ്പാന മദ്ധ്യേ ബിഷപ് മാർ. പോളി കണ്ണൂക്കാടൻ്റെ നേത്യത്വത്തിൽ സത്യപതിജ്ഞ ചൊല്ലി ചുമതലയേറ്റു.

Latest News

View all

2021- 2022 പുതിയ കൈക്കാരൻമാർ

കത്തീഡ്രൽ ഇടവകയുടെ പുതിയ കൈക്കാരൻമാ

സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ

കത്തീഡ്രൽ ഇടവകയിലെ സോഷ്യൽ ആക്ഷന്റെ അ

മതബോധന വർഷം ഉദ്ഘാടനം 2020-20

2020-21 വർഷത്തിലെ മതബോധന അദ്ധ്യാനവർഷം ബഹ

Photo Gallery

View all